Ανδρέας Χασάπης

Ανδρέας Χασάπης
Γενικός Διευθυντής Commercial Banking, Eurobank

Ο Ανδρέας Χασάπης είναι Γενικός Διευθυντής της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE, επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας Commercial Banking από τον Ιούλιο του 2014, που έχει την ευθύνη για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps).
Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής Eurobank Leasing SA, Αντιπρόεδρος της Eurobank Factors SA και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Business Exchanges SA. Πριν τη σημερινή του θέση, ήταν επικεφαλής του Τομέα Group Corporate Transaction Banking και του Τομέα Μεγάλων Eταιρικών πελατών. 

Η συνολική του εμπειρία στον κλάδο Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών υπερβαίνει τα 28 χρόνια. Είναι κάτοχος διπλώματος Bachelor στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA στα Χρηματοοικονομικά και Επενδυτική Τραπεζική από το πανεπιστήμιο PACE της Νέας Υόρκης. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.