Παντελής Μαραβέας

Παντελής Μαραβέας
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products

O Παντελής Μαραβέας από το 2019 έως σήμερα είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products στην Εθνική Τράπεζα. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία, με 20-ετή πορεία στον Τραπεζικό τομέα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι συνυφασμένο με τον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ενασχόλησης, κατείχε θέσεις ως: Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Σερβία, Διευθυντής Καταναλωτικής, Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης (Vice President) - Citibank Ελλάδας, Επικεφαλής Τραπεζικής Ιδιωτών, Διευθυντής Καρτών, Δανείων και Προγραμμάτων Πιστότητας, Διευθυντής CRM Household Lending – Εurobank.


Ο κ. Μαραβέας είναι πτυχιούχος (BSc) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) σε Management από το London School of Economics. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μέρος των σπουδών του στο University of Goteborg και έχει ολοκληρώσειτο Executive Education Leadership Development Programme στο ALBA Graduate Business School.