Μανώλης Κουτελιάς

Μανώλης Κουτελιάς
Head of Investment Projects Department, NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979.

Σπουδές

2001 - MASTER OF ARTS IN BANKING & FINANCE
           University of Wales, Bangor
           Πλήρως αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

2000 - BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS
           De Montfort University, Leicester, U.K
           
Πλήρως αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

Επαγγελματική Εμπειρία

Αύγουστος 2016 - σήμερα  NOISIS A.E. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διευθυντής Επενδυτικών Έργων
Σύμβουλος Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης.

Διοίκηση τμήματος Οικονομοτεχνικών Μελετών Αναπτυξιακού Νόμου, Project Management Επενδυτικών σχεδίων, Συμμετοχή σε Ανάπτυξη Ακινήτων, Financial Due Diligence , Συμμετοχή ως μέλος ομάδας έργου σε επενδυτικά σχέδια άνω των 7 δις

 

Νοέμβριος 2008 – Ιούλιος 2016  NOISIS A.E. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τομέας Επενδυτικών Έργων
Σύμβουλος Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης.

Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφή Οικονομοτεχνικών Μελετών Αναπτυξιακού Νόμου, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αύγουστος  2006 – Νοέμβριος 2008  AEGEAN DYNAMIC HOLDINGS S.A - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφή Οικονομοτεχνικών Μελετών Αναπτυξιακού Νόμου, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

Απρίλιος 2005 – Αύγουστος 2006  TRUST CENTER A.E.-Διαχείριση Απαιτήσεων 

    Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων

 

Ιούνιος 2004 - Αύγουστος 2005  LEBEN INTERNATIONAL AEAZ  Credit Control Analyst – Υπεύθυνος Δανείων 

Τμήμα Πιστοδοτήσεων

 

Μάρτιος 2002 - Ιούνιος 2003  ING AEAZ

     Χρηματοοικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος

 

Γλώσσες

Αγγλικά: Native Speaker - Certificate of Proficiency, University of Cambridge

Γαλλικά: Καλά - επίπεδο DELF

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια / Συνέδρια

 • Τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
  Από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών
 • The dynamics of Customer Management
  British Council
 • Leadership Energy: the key to Organizational Performance & Profitability
  Global Relations Coordinators
 • 4ο Εθνικό Συνέδριο: ‘Η εφαρμογή των ΑΠΕ προς ένα φιλόδοξο και αξιόπιστο πρόγραμμα Δράσης

 

Επιπλέον προσόντα

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
 • Μέλος του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
 • Μέλος του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝ

 

Γνώσεις Πληροφορικής

Microsoft Windows / Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Project Professional (Σχεδίαση και διαχείριση έργων)

Internet & Συστήματα e-mail (Internet Explorer / Outlook)