Μπασσάμ Άζαρ

Μπασσάμ Άζαρ
Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Crops, Οικονομικός Επόπτης Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Bassam Azar is Managing Director of Hellenic Crops SA.

President of Azar Holdings LTD.

Member of the board of directors - Treasurer of the Panhellenic Exporters Association.

Referee of the Department of Arbitration, Athens Chamber of Commerce.

Member of RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME (RDP) 2014 – 2020 of the Greek Government.