Νικόλαος Γ. Μαυρίκος

Νικόλαος Γ. Μαυρίκος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ, Πρόεδρος ΠΣΕΠΕ, μέλος Δ.Σ. ΠΣΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  2-12-1965

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:ΠΟΡΤ ΣΑΙΔ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΕΓΓΑΜΟΣ 2 ΠΑΙΔΙΑ

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  (Ε.Μ.C.S)  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΑGEMENT  - BUSINESS ADMINISTRATION

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΜΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &       ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)  

 

KATOXOΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   

 

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

 

Επαγγελματική Εμπειρία   32  έτη  στις διεθνείς συναλλαγές.

 

Πρόεδρος  & Διευθύνων  Σύμβουλος στην εταιρία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕ»

 

Η Εταιρεία, είναι 3ης γενιάς  με κύριο αντικείμενο τον εφοδιασμό πλοίων καθώς και την πώληση αλκοολούχων προϊόντων, στο εσωτερικό (φορολογημένες πωλήσεις).

  • Κάτοχος άδειας  εγκεκριμένου  αποθηκευτή από το 1993. 
  • Κάτοχος  άδειας φορολογικής αποθήκης με το μεγαλύτερο κωδικολόγιο  Ο.Π.Σ.Τ. στη χώρα.
  • Kάτοχος πιστοποίησης «Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα» (Authorized Economic Operator) AEOF από το 2011. 
  • Κάτοχος   άδειας απλουστευμένων διαδικασιών και για προϊόντα Ε.Φ.Κ. 

Συγχρόνως η Εταιρία έχει 32 χρόνια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα για την οποία έχει βραβευτεί στα GREEK EXPORT AWARDS στην κατηγορία  «Top Trading Export Company» το έτος 2019 με το Bronze metal και τα έτη  2020 και 2021 με το Silver metal.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΩΝ A) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ  (Π.Σ.Ε.Π.Ε) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

----------------------------------------------------------------

                                                                        B)  Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΕΒΕΠ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ)  ΑΠΟ ΜΑΙΟ 2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.Μ.Η & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ   2017 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

                                                                        ----------------------------------------------------------------------     

                                                                       Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ (Π.Σ.Ν.Π.&Ε.Χ.Λ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

--------------------------------------------------------------------

                                                                        Δ) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΟΝ (Π.Σ.Ε) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

                                                         --------------------------------------------------------------------

                                                                        Ε) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΗΝ (H.C.P.Y)  HELLENIC COMMITTEE FOR PROFESSIONAL YACHTING,